Οι Υπηρεσίες μας

Facebook

Εφαρμογή θερμομονωτικού σοβά
Εμφανίσεις: 1294
Εφαρμογή έγχρωμου θερμομονωτικού  σοβά.
Πρώτη   στρώση  με  χρήση  υαλοπλέγματος  και  για  αντιρρηγματική  προστασία
Περιγραφή: Εφαρμογή έγχρωμου θερμομονωτικού σοβά.
Πρώτη στρώση με χρήση υαλοπλέγματος και για αντιρρηγματική προστασία

Έργα 2019