Οι Υπηρεσίες μας

Facebook

Πολυκατοικία στο Μαρούσι
Εμφανίσεις: 3078
3-όροφη  πολυκατοικία   με πυλωτή
Περιοχή :  Μαρούσι
Επίχρισμα :  Παραδοσιακός  Σοβάς  
Κατάσταση :  Πριν  το  βάψιμο
Ημερομηνία παράδοσης : 03/2012
Χρόνος  Παράδοσης : 35 εργάσιμες
Περιγραφή: 3-όροφη πολυκατοικία με πυλωτή
Περιοχή : Μαρούσι
Επίχρισμα : Παραδοσιακός Σοβάς
Κατάσταση : Πριν το βάψιμο
Ημερομηνία παράδοσης : 03/2012
Χρόνος Παράδοσης : 35 εργάσιμες

Έργα 2023