Οι Υπηρεσίες μας

Facebook

Αντιρρηγματική προστασία PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   

ΑΝΤΙΡΡΗΓΜΑΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

Το  πιο  μεγάλο  πρόβλημα που  εμφανίζεται  στις  τοιχοποιίες  νεόδμητων ή  υφιστάμενων  κτιρίων  είναι  η  εμφάνιση  ρωγμών  ή  τριχοειδών, οι  οποίες  οφείλονται  συνήθως  στις  απότομες μεταβολές  θερμοκρασίας που  υπάρχουν  στην χώρα  μας. To συνεργείο μας  εξειδικεύεται   σε  συστήματα αντιρρηγματικής προστασίας  , στα  πιο  ενδεδειγμένα   και αποτελεσματικά που  υπάρχουν  στον  σημερινό  κατασκευαστικό  τομέα. Τα συστήματα αυτά  μπορούν  να  εφαρμοστούν  σε νεόδμητα κτίρια, αμέσως  μετά το τελικό χέρι  του σοβά, σε  επιφάνειες  με  γυψοσανίδα ή  τσιμεντοσανίδα  αλλά  και  σε βαμμένες επιφάνειες υφιστάμενων κτιρίων

Παρακάτω αναφέρονται   τα  πιο  ενδεδειγμένα συστήματα  αντιρρηγματικής  προστασίας, ξεκινώντας από  τα  πιο  αποτελεσματικά  αλλά  και  υψηλότερα  σε  κόστος.


Οργανικό σύστημα  αντιρρηγματικής  προστασίας  με  πλέγμα  και  έγχρωμο  τελικό  σοβά το  οποίο  περιλαμβάνει :

 • Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα οπλισμού βάρους  165 gr/m2
 • Οργανικό επίχρισμα  βασικής  στρώσης  υψηλής  ελαστικότητας και  αντοχών. Εφαρμόζεται  για  τον  εμποτισμό του  υαλοπλέγματος
 • Έγχρωμο ακρυλικό  επίχρισμα  1mm  ,ως  τελικό χέρι  επιλεγμένο από  παλέτα  880  αποχρώσεων.
 • Σε  βαμμένες επιφάνειες  προηγείται  χαλαζιακό αστάρι  για  καλύτερη  πρόσφυση
 • Εκτίμηση κόστους εργασίας  και  υλικών : 30€/μ2 (δεν  περιλαμβάνονται  ειδικά  τεμάχια)

 

 

Ανόργανο   σύστημα  αντιρρηγματικής  προστασίας  με  πλέγμα  και  έγχρωμο  τελικό  σοβά το  οποίο  περιλαμβάνει :


 • Αντιαλκαλικό  υαλόπλεγμα  οπλισμού βάρους  165 gr/m2
 • Επίχρισμα  τσιμεντοειδούς  βάσης  με  πολυμερή  πρόσθετα. Εφαρμόζεται σε 2  στρώσεις για  τον  εμποτισμό  του  υαλοπλέγματος
 • Χαλαζιακό αστάρι  για στεγανοποίηση και    πρόσφυση
 • Έγχρωμο ακρυλικό  επίχρισμα  1mm  ,ως  τελικό χέρι  επιλεγμένο από  παλέτα  880  αποχρώσεων.
 • Σε βαμμένες επιφάνειες  προηγείται επιπλέον χαλαζιακό αστάρι  για  καλύτερη πρόσφυση
 • Εκτίμηση κόστους εργασίας  και  υλικών : 24 €/μ2 (δεν  περιλαμβάνονται  ειδικά  τεμάχια)

Σύστημα  αντιρρηγματικής  προστασίας  μόνο  με  έγχρωμο  τελικό  σοβά το  οποίο  περιλαμβάνει :
 • Χαλαζιακό αστάρι  για στεγανοποίηση και    πρόσφυση
 • Τελικό χέρι  με  έγχρωμο  ακρυλικό    σοβά 1 mm, υψηλής  ελαστικότητας
 • Επιλογή   απόχρωσης  από  παλέτα 880  χρωμάτων
 • Εκτίμηση κόστους εργασίας  και  υλικών : 12 €/μ2
 

Έργα 2023