Οι Υπηρεσίες μας

Facebook

Τιμές και προσφορές Εκτύπωση E-mail

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σοβάτισμα με παραδοσιακό σοβά  μονοκατοκιίας  από  5,00 € / m2 - ακμές

- αφορά  επιφάνειες  800 m2  και  άνω,  και  με  δυνατότητα  χρήσης  μηχανής σοβατίσματος

 

-Εκτίμηση κόστους  υλικών  4 € / m2 (με   πρόσθετα  βελτιωτικά  σοβά)

 

 


ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σοβατίσματα με παραδοσιακό σοβά πολυόροφης κατοικίας από 4,50 € / m2 - ακμές

-αφορά  επιφάνειες  1500 m2  και  άνω,  και  με  δυνατότητα  χρήσης  μηχανής σοβατίσματος

 

- Εκτίμηση κόστους  υλικών 4 € / m2 (με   πρόσθετα  βελτιωτικά  σοβά)

 

 

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πιστοποιημένα  συστήματα εξωτερικής  θερμομόνωσης κατά  ΕΤΑ  10/0122   από 40 € /m2

Περιλαμβάνει εργασία και   υλικά με ΦΠΑ από   πιστοποιημένο  σύστημα , με 5 cm διογκωμένη  πολυστερίνη  και  έγχρωμο  ακρυλικό σοβά 1,2 mm

 • Ειδικά  τεμάχια (γωνιόκρανα, νεροσταλάκτες) με  6€/τρέχον  μέτρο
 • Το  συνεργείο  είναι  πιστοποιημένο για  την  εφαρμογή  συστημάτων  εξωτερικής  θερμομόνωσης

 

 

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ανόργανο  σύστημα  εξωτερικής  θερμομόνωσης κατά  ΕΤΑ  10/0122   από  35 € / m2

Περιλαμβάνει εργασία και   υλικά  με ΦΠΑ από μη πιστοποιημένο  σύστημα  με 5 cm διογκωμένη  πολυστερίνη(Isopor-BASF)  και  λευκό  λείο  ρητινούχο σοβά  Isomat  Marmocret Fine  Plus

 • Ειδικά  τεμάχια (γωνιόκρανα, νεροσταλάκτες) με  6€/τρέχον  μέτρο
 • Το  συνεργείο  είναι  πιστοποιημένο για  την  εφαρμογή  συστημάτων  εξωτερικής  θερμομόνωσης
 •  

  ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Χρωματισμός  ή φρεσκάρισμα κατοικίας)

  Χρωματισμός  ή  φρεσκάρισμα   οικοδομής  με  έγχρωμο  ελαστομερή  ακρυλικό  σοβά 1,2 mm  από 12,00 €/m2 (περιλαμβάνει  υλικά   και  εργασία  )

  Επιπλέον  αντιρρηγματική  προστασία  με υαλόπλεγμα εμποτισμένο σε  αντιρρηγματικό σοβά  από 12,00 €/m2 (περιλαμβάνει  υλικά  και  εργασία )

  • αφορά  επιφάνειες  100 m2  και  άνω
  • επιλογή  χρώματος  από  παλέτα  880  χρωμάτων
  • η αντιρρηγματική  προστασία  εφαρμόζεται  πριν  τον  έγχρωμο  ακρυλικό  σοβά
  • Ειδικά  τεμάχια (γωνιόκρανα, νεροσταλάκτες) με  6€/τρέχον  μέτρο

   

   

   

  ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(Θερμομονωτικός  σοβάς)

  Εφαρμογή  έγχρωμου   θερμομονωτικού  σοβά ClimaComfort  Stucco από 15 € / m2 (περιλαμβάνει  μόνο  εργασία)

  • αφορά  επιφάνειες  100 m2  και  άνω
  • επιλογή  χρώματος  από  παλέτα  880  χρωμάτων
  • περιλαμβάνει   αντιρρηγματική προστασία  με  πλέγμα
  • Εκτίμηση κόστους  υλικών  15 € / m2
  • Ειδικά  τεμάχια (γωνιόκρανα, νεροσταλάκτες) με  7€/τρέχον  μέτρο (εργασία  και  υλικά)

   

   

   

  • Οι  τιμές  είναι  ενδεικτικές και  ίσως  διαφέρουν  ανάλογα  με  τη  φύση και  τοποθεσία του  έργου
  • Καλέστε  στο  6977982253 για  ραντεβού  στο  χώρο  σας   και  εκπόνηση  οικονομικής  προσφοράς

   


   

   

   

  Έργα 2023