Οι Υπηρεσίες μας

Facebook

Τιμές και προσφορές Εκτύπωση E-mail

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σοβάτισμα με παραδοσιακό σοβά  μονοκατοκιίας  με 3,70 € / τ.μ. (εργασία  και  τοποθέτηση  σκαλωσιάς)

- αφορά  επιφάνειες  500 τ.μ.  και  άνω,  και  με  δυνατότητα  χρήσης  μηχανής σοβατίσματος

 

-Εκτίμηση κόστους  υλικών , 3 € / τ.μ. (με  υαλοπλέγμα  και  πρόσθετα  βελτιωτικά  σοβά)

 

 


ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σοβατίσματα με παραδοσιακό σοβά πολυόροφης κατοικίας με 3,50 € / τ.μ. (εργασία  και  τοποθέτηση  σκαλωσιάς)

-αφορά  επιφάνειες  1000 τ.μ.  και  άνω,  και  με  δυνατότητα  χρήσης  μηχανής σοβατίσματος

 

- Εκτίμηση κόστους  υλικών , 3 € / τ.μ. (με  υαλοπλέγμα  και  πρόσθετα  βελτιωτικά  σοβά)

 

 

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πιστοποιημένα  συστήματα εξωτερικής  θερμομόνωσης κατά  ΕΤΑ  10/0122   με  27 € / τ.μ

Περιλαμβάνει εργασία με τοποθέτηση  σκαλωσιάς και   υλικά με ΦΠΑ από   πιστοποιημένο  σύστημα , με 5 cm διογκωμένη  πολυστερίνη  και  έγχρωμο  ακρυλικό σοβά 1mm

 • Ειδικά  τεμάχια (γωνιόκρανα, νεροσταλάκτες, σκοτίες) με  4€/τρέχον  μέτρο
 • Περιλαμβάνεται   η ζώνη  στεγάνωσης περιμετρικά  του  κτιρίου
 • Η  τοποθέτηση  και  η  παραμονή  της  σκαλωσιάς  δεν  επιβαρύνεται
 • Δεν  υπάρχει  επιβάρυνση  στον  χρωματισμό  του  τελικού  σοβά
 • Το  συνεργείο  είναι  πιστοποιημένο για  την  εφαρμογή  συστημάτων  εξωτερικής  θερμομόνωσης

 

 

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ανόργανο  σύστημα  εξωτερικής  θερμομόνωσης κατά  ΕΤΑ  10/0122   με  25 € / τ.μ

Περιλαμβάνει εργασία με τοποθέτηση  σκαλωσιάς και   υλικά  με ΦΠΑ από  πιστοποιημένο  σύστημα  με 5 cm διογκωμένη  πολυστερίνη(Isopor-BASF)  και  λευκό  λείο  ρητινούχο σοβά  Isomat  Marmocret Fine  Plus

 • Ειδικά  τεμάχια (γωνιόκρανα, νεροσταλάκτες, σκοτίες) με  4€/τρέχον  μέτρο
 • Περιλαμβάνεται   η ζώνη  στεγάνωσης περιμετρικά  του  κτιρίου
 • Η  τοποθέτηση  και  η  παραμονή  της  σκαλωσιάς  δεν  επιβαρύνεται
 • Το  συνεργείο  είναι  πιστοποιημένο για  την  εφαρμογή  συστημάτων  εξωτερικής  θερμομόνωσης
 •  

  ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Χρωματισμός  ή φρεσκάρισμα κατοικίας)

  Χρωματισμός  ή  φρεσκάρισμα   οικοδομής  με  έγχρωμο  ελαστομερή  ακρυλικό  σοβά 1 mm, μόνο  με   7,00 € / τ.μ. (περιλαμβάνει  υλικά  με  ΦΠΑ και  εργασία  )

  Επιπλέον  αντιρρηγματική  προστασία  με υαλόπλεγμα εμποτισμένο σε  αντιρρηγματικό σοβά, επιπλέον 6,00 €/τ.μ. (περιλαμβάνει  υλικά  με  ΦΠΑ , εργασία )

  • αφορά  επιφάνειες  50 τ.μ.  και  άνω
  • επιλογή  χρώματος  από  παλέτα  880  χρωμάτων
  • η αντιρρηγματική  προστασία  εφαρμόζεται  πριν  τον  έγχρωμο  ακρυλικό  σοβά
  • Ειδικά  τεμάχια (γωνιόκρανα, νεροσταλάκτες, σκοτίες) με  4€/τρέχον  μέτρο

   

   

   

  ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Έγχρωμος  τριφτός  σοβάς)

  Τελική  αδιάβροχη  στρώση με έγχρωμο   ρητινούχο  σοβά  6,00 € / τ.μ. (περιλαμβάνει εργασία  και  υλικά)

  Τελική  αδιάβροχη  στρώση με έγχρωμο     σοβά  κουρασάνι 9,00 € / τ.μ. (περιλαμβάνει εργασία και  υλικά)

  • αφορά  επιφάνειες  50 τ.μ.  και  άνω
  • εφαρμόζονται  σε  όλες  τις  επιφάνειες  και  δημιουργούν  μια  ιδιαίτερη  αισθητική  με  νερά
  • επιλογή  χρώματος  από  παλέτα

   

  ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(Θερμομονωτικός  σοβάς)

  Εφαρμογή  έγχρωμου   θερμομονωτικού  σοβά ClimaComfort  Stucco με 6  € / τ.μ. (περιλαμβάνει  μόνο  εργασία)

  • αφορά  επιφάνειες  50 τ.μ.  και  άνω
  • επιλογή  χρώματος  από  παλέτα  880  χρωμάτων
  • περιλαμβάνει   αντιρρηγματική προστασία  με  πλέγμα
  • Εκτίμηση κόστους  υλικών ,  12 € / τ.μ.
  • Ειδικά  τεμάχια (γωνιόκρανα, νεροσταλάκτες, σκοτίες) με  7€/τρέχον  μέτρο (εργασία  και  υλικά)

   

   

   


   

  ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΑΣ

  Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6977 982253 για να σας κάνουμε την προμέτρηση και να πάρετε μια πρώτη ιδέα για το κόστος των σοβατισμάτων της οικοδομής σας !

   

  Προμέτρηση

  Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6977 982253
  για να σας κάνουμε
  την προμέτρηση

  και να πάρετε μια πρώτη ιδέα για το κόστος των σοβατισμάτων της οικοδομής σας.

  Τα έργα μας

  Έργα 2018

  Σύνδεση