Οι Υπηρεσίες μας

Facebook

Εξωτερική Θερμομόνωση Κτιρίων Εκτύπωση E-mail

 

Προετοιμασία  τοιχοποιίας

Νέα  Οικοδομή

Όταν  πρόκειται  για  νεόχτιστη  οικοδομή  ,  πρέπει  να  αφαιρέσουμε  από  τις  επιφάνειες  περιττά  υλικά,  όπως   σίδερα ,  ξυλότυπους  και  ξερές  λάσπες.

Όσον  αφορά  την  σκαλωσιά,  καλό  είναι  να  αποφεύγονται  οι  πολλές  τρύπες  στην  επιφάνεια  του  κτιρίου  για  την  στήριξη  της.

Παλιά  κτίρια

Στα  παλιά  κτίρια,  πριν  την  εφαρμογή  του  συστήματος  εξωτερικής  θερμομόνωσης,   αφαιρούνται   τυχόν  σαθροί  σοβάδες  και  προβληματικά  υποστρώματα.

Διαδικασία  Εφαρμογής  και  Υλικά  Εξωτερικής  Θερμομόνωσης

Παρακολουθήστε  video εφαρμογής  πιστοποιημένου  συστήματος  θερμομόνωσης

Η  εφαρμογή  ενός  συστήματος εξωτερικής  θερμομόνωσης  περιλαμβάνει  τα   εξής  στάδια :

α)  Συγκόλληση    πλακών  πολυστερίνης  EPS100 (διογκωμένη  ή  εξιλασμένη) στην  επιφάνεια    του  κτιρίου  με  χρήση  τσιμεντοειδούς  συγκολλητικού  κονιάματος. Προηγείται  αλφάδιασμα των  επιφανειών  με  ειδικά  τεμάχια

β)  Μηχανική  στήριξη των  πλακών  πολυστερίνης  με  ειδικά  βύσματα  στήριξης (10 τεμ/μ2)

γ) Τοποθέτηση  γωνιόκρανων και  νεροσταλακτών στις  κάθετες  και  οριζόντιες  αντίστοιχα  γωνίες  του  κτιρίου.

δ) Εμποτισμός  ειδικού  υαλοπλέγματος σε  όλες  τις  επιφάνειες με  χρήση  αντιρρηγματικού ελαστομερή  σοβά

ε)  Εφαρμογή  μιας  επιπλέον στρώσης  αντιρρηγματικού  σοβά  χωρίς  χρήση  υαλοπλέγματος

στ) Αστάρωμα όλων των  επιφανειών  με  χαλαζιακό  αστάρι

ζ)  Εφαρμογή  έτοιμου  ακρυλικού  σοβά (έγχρωμου ή  λευκού), ιδιαίτερα  ελαστικός  και  ανθεκτικός  και  σε  υφή  χωριάτικου ή  γραφιάτου.

η)  Περιμετρικά  του  κτιρίου  και  60 εκ  από  το  έδαφος  δημιουργείται  ζώνη  στεγάνωσης, και  κρούσης τοποθετώντας  πολυστερίνη  υψηλής  πυκνότητας  EPS200

θ)  Στα  συστήματα  εξωτερικής  θερμομόνωσης  μπορούμε  να  επέμβουμε  και  αρχιτεκτονικά  στο  κτίριο  τοποθετώντας  σκοτίες , κορνίζες , αγκωνάρια   κ.α.

Προδιαγραφές

 

Η  εφαρμογή  ενός  συστήματος εξωτερικής  θερμομόνωσης  περιλαμβάνει  τα  εξής  πλεονεκτήματα :

 

 

 

 

  • Περιορίζει  στο  ελάχιστο  την  ανταλλαγή  θερμότητας μεταξύ  του  εσωτερικού  και  του  εξωτερικού  του  κτιρίου
  • Μειώνει  την  κατανάλωση  ενέργειας ελαχιστοποιώντας  το  κόστος  κλιματισμού  και  θέρμανσης
  • Προστατεύει  τα  δομικά  στοιχεία  από  τις  μεταβολές  της  θερμοκρασίας  με  αποτέλεσμα να  μην  δέχονται  θερμικές  καταπονήσεις , εμποδίζοντας  τη  εμφάνιση  ρωγμών.
  • Αποτρέπει  τις  ζημιές  από  υγρασία  και  παγετό στις  σωληνώσεις  ύδρευσης
  • Εμποδίζει  την  εμφάνιση  υγρασίας  και  μούχλας
  • Αποφεύγεται  το  βάψιμο του  κτιρίου χρησιμοποιώντας  έγχρωμο  ακρυλικό  σοβά.

 

Περισσότερες  φωτογραφίες

 

 

Έργα 2023