Οι Υπηρεσίες μας

Facebook

Υλικά Ενίσχυσης Εκτύπωση E-mail

 

Υαλοπλεγμα  οπλισμού   σοβά

Το  υαλόπλεγμα  τοποθετείται  στους  αρμούς  μπετόν – τούβλο, στις  επιφάνειες  φελιζόλ , ηλεκτρολογικά  κανάλια  και  γενικότερα  σε  προβληματικά  υποστρώματα.

 

 

 

Πλέγμα  Οπλισμού Χαλύβδινο

Το  χαλύβδινο  πλέγμα  τοποθετείται  στα  προβληματικά  σφηνώματα  των  τοιχοποιίων   και  γενικότερα  σε  επικίνδυνους  για  ρωγμώσεις  αρμούς.

 

 

 

Νευρομετάλ

Το  νευρομετάλ  τοποθετείται  σε  πλαστικές  σωλήνες (υδραυλικά) , σε  επιφάνειες  ξύλου  ή  σιδήρου  και  γενικότερα  σε  σημεία  στα  οποία  δεν  είναι  δυνατή  η  απευθείας  εφαρμογή  σοβά.

Αρμοί  Σοβά

Οι  αρμοί  σοβά  εφαρμόζονται  μέσα  στο  σοβά  και  πάνω  στον  αρμό  διαστολής  του  κτιρίου,  έτσι  ώστε  να  αποφεύγεται  η  ρωγμή  στο  σημείο  αυτό.

 

 

 

 

 

Ρητινούχα  Γαλακτώματα

Τα  ρητινούχα  γαλακτώματα  αναμιγνύονται  μαζί  με  το  σοβά  και  έχουν  τις  εξής  λειτουργίες:

• Προσφέρει απόλυτη στεγανότητα, καθώς και ελαστικότητα.

• Ενισχύει την προσφυτική ικανότητά τους σε κάθε μορφής υπο-

στρώματα.

• Προλαμβάνει τη δημιουργία τριχοειδών ρωγμών από τις συστο-

λοδιαστολές.

• Προσφέρει αυξημένη αντοχή στην κάμψη, τον εφελκυσμό και

τη φθορά από παγετό.

• Περιορίζει τη συρρίκνωση στην πήξη του τσιμέντου.

Ενισχυτικές  ίνες

Οι  ενισχυτικές  ίνες  αναμιγνύονται  μαζί  με  τη  δεύτερη  στρώση  του  σοβά (λάσπωμα)  και  βοηθά  στην  αποφυγή  ρωγμών  καθώς  και  στη  βέλτιστη συνοχή  του  υλικού.

Περισσότερες φωτογραφίες

 

Έργα 2023